Övrig industri 

vrigt storvrigt stor
vrigt stor
Under utveckling

Det hållbara alternativet


På Kebelco strävar vi alltid efter nya och hållbara höjder. Av den och flera andra anledningar är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Ring oss på telefon

031-86 85 25
fisk rundfisk rund
fisk rund

Fiskodling

konserverkonserver
konserver

Fiskkonserv

foderfoder
foder

Foder

kryddorkryddor
kryddor

Kryddhus

syltsylt
sylt

Sylt