Fiskodling

Vi erbjuder följande produkter till fiskodlingar:

  • Fodersalt
  • Formalin
  • Halamid
  • Buffodin

Prova gärna vårt nya desinfektionsmedel i form av en självupplösande brustablett.

Denna har flera fördelar, däribland kaskadeffekten som skapar strömmar i vattnet så att desinfektionsmedlet fördelar sig i vattnet utan omrörning. En annan fördel med den brusande effekten är att upplösningsprocessen bildar ett buffertsystem som gör det möjligt för desinfektionsmedlet att skapa den bästa desinfektionseffekt i ett pH-område som inte påverkas av yttre faktorer. Denna tablett är ett ”In situ” desinfektionsmedel.
In situ betyder att tabletten endast blir ett desinfektionsmedel när den kommer i kontakt med vatten.

Denna tablett påverkar heller inte miljön negativt. Vid utsläpp till havet bryts alla komponenter ned till vatten, koldioxid, natriumklorid och kväve.

Kontakta Kebelco AB för mer information.